Contact op Wielen

Wat doen we?

 

 

 

 

 

 

Contact op Wielen biedt vervoer aan voor (tijdelijk) minder mobiele ouderen uit Gaanderen die over korte afstanden vervoerd willen worden.

Ons doel is dat bewoners waarvoor het reguliere vervoer lastig is, gebruik gaan maken van onze eigentijdse buurtmobiel.

Wij vinden namelijk dat vervoer nooit een belemmerende factor mag zijn om er zelfstandig op uit te trekken.

De CoW-buurtmobiel wordt bestuurd door vrijwiligers. De vrijwilliger haalt u op, helpt u in- en uitstappen en brengt u ook weer thuis.

Er zijn géén haltes of vaste opstappunten. Dus u wordt van deur tot deur gebracht en gehaald.

De CoW-buurtmobiel is elektrisch en dus duurzaam, plezierig én gezellig!

Hoe werkt het?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u graag ergens heengebracht wilt worden belt u met de CoW-buurtmobiel in Gaanderen.

telefoon bw13    06-83393824

U kunt op maandag t/m vrijdag bellen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag en zondag kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur bellen voor een afspraak.

U krijgt dan direct iemand van de aan de lijn.

Met hem/haar spreekt u af wanneer u opgehaald wilt worden en waar u naartoe gebracht wilt worden.

De chauffeur doet zijn /haar uiterste best om op de afgesproken tijd bij u te zijn en helpt u natuurlijk ook met het in- en uitstappen,

uw rollator, krukken of stok en het inladen van boodschappen.

Wanneer afgesproken zal de chauffeur u dan ook weer ophalen om u weer veilig thuis te brengen.

Wat kost het?

 

 

 

 

De CoW-buurtmobiel is met subsidie van Plattelandsontwikkeling Europa én investeerders aangeschaft maar

moet wel onderhouden, verzekerd, gestald, opgeladen en draaiende gehouden worden.

Daarom vragen wij voor het gebruik maken van de CoW-buurtmobiel enkel een vrije bijdrage.

Alle bijdragen, giften en donaties komen volledig ten goede aan dit project.

Wanneer

kunt u met

ons mee?

 

 

 

 

U kunt zeven dagen per week, tussen 09.00 en 19.00 uur gebruik maken van de CoW-buurmobiel.

Voor het maken van een afspraak kunt op maandag t/m vrijdag bellen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag en zondag kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur bellen.

telefoon bw13    06-83393824

Wilt u reizen buiten deze tijden, neem dan contact op met de coördinator.

Mogelijk gemaakt

door subsidie EU.  

 

 

 

 

 

 

 

Projecttitel: Kom eens een deur verder.

Omschrijving project:

De stichting stelt zich ten doel: om (mindervalide) ouderen, die, om diverse redenen geen gebruik maken

van het reguliere, openbaar vervoer, binnen de Gemeentegrenzen te vervoeren tegen een vrijwillige bijdrage.

Zij hoopt daarmee te bewerkstelligen of te voorkomen, dat mensen in een sociaal isolement komen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzetten van elektrowagens, die bemand door vrijwilligers,

de mensen thuis ophaalt, vervoert binnen de Gemeentegrenzen en weer thuisbrengt.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland

 

 

 

 

  

Volg ons op:Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op via info@gaanderhuus.nl of via het contactformulier